Hospodářská a průmyslová rizika

Hospodářská zvířata

Zajistěte si ochranu vybavení kanceláří, obchodů, škol a dalších zařízení.

Plodiny

Ochraňte si své budovy, stavby nebo ostatní nemovitosti včetně příslušenství a stavební součásti.

Kompenzace přerušení výroby

Pokryjte škody způsobené městskou policií, škody způsobené při výkonu úřední moci, odpovědnost za výrobek (školní jídelny), nebo škodu zastupitelů za škodu způsobenou obci.

Odpovědnost

V tomto sektoru může mít i drobná chyba fatální následky. Pokryjte si veškerá rizika spojená s odpovědností za újmy vzniklé při hospodaření nebo při provozu průmyslového podniku.

Proč tuto službu opravdu oceníte:

 • Hospodářská rizika
 • Zajistíme Vám veškerá hospodářská zvířata proti odcizení na pastvinách, proti riziku nákazy salmonelózou, uhynutí, utracení nebo nuceného poražení
 • Ochráníme Vaše koně, které využíváte k rekreačnímu, sportovnímu nebo pracovnímu užití
 • Veškeré plodiny zajistíme proti rizikům krupobití, požár, vichřice, záplava – povodeň, sucho, jarní mráz a dalším
 • Lesní porosty ochráníme proti požárům a vichřicím

 • Průmyslová rizika
 • Kryjeme různé typy odpovědností jako jsou:
 • Odpovědnost za újmu způsobenou na věci
 • Odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví a majetku
 • Odpovědnost za následnou finanční škodu
 • Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
 • Odpovědnost za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
 • Odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů obchodní korporace
 • Odpovědnost z provozu plavidel
 • Odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie
 • Kryjeme škody i odpovědnosti na stavbách
 • Pojistíme věci a zásilky, které převážíte
 • Pojištění a kompletní správa vozového parku

Mám zájem o službu:

Chcete se dozvědět více?

Zanechte nám číslo a my se Vám ozveme.

Pokud máte zájem o službu, ale stále máte nějaké dotazy, nebojte se nám zanechat číslo a my Vám zavoláme.