Pojištění majetku podnikatelů

Movitý majetek

Zajistěte si ochranu svých zásob, materiálu, zboží a dalšího majetku před živelnými událostmi nebo zničením a zcizením.

Nemovitý majetek

Ochraňte si své budovy, stavby nebo ostatní nemovitosti včetně příslušenství a stavební součásti.

Finanční rizika

Finanční ztráty, smluvní záruky a pojištění záruky za celní dluh. I tyto rizika byste měli mít pro klidné podnikání pokrytá.

Přerušení provozu

Pojištění pro případ finančních ztrát způsobených přerušením provozu z důvodu živelní škody, odcizení nebo úředního zásahu.

Proč tuto službu opravdu oceníte:

  • Rizika, která pro vás můžeme zajistit
  • Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla nebo jeho části, zemětřesení
  • Povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
  • Vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy
  • Odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
  • Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci, vandalismus

Mám zájem o službu:

Chcete se dozvědět více?

Zanechte nám číslo a my se Vám ozveme.

Pokud máte zájem o službu, ale stále máte nějaké dotazy, nebojte se nám zanechat číslo a my Vám zavoláme.