30. 1. 2023
Finanční pojmy

Co znamená pojem akontace?

Pojmem akontace se rozumí částečná platba předem.

Pochází z italského „a conto“ – na účet. V angličtině najdete pojem pod spojením advance payment nebo down payment. Rovněž ji lze chápat jako první mimořádnou splátku nebo se někdy označuje za nevratnou zálohu.

Jedná se zpravidla o první zvýšenou splátku kupní ceny. Pro výpočet akontace se většinou používají procenta, ale u některých produktů může být akontace stanovena pevnou částkou (včetně započítaných poplatků a nákladů finanční instituce). Výše akontace ovlivňuje výši dalších splátek a obvykle i úrokovou sazbu úvěru. Obecně platí, že čím větší akontace, tím méně klient přeplatí. Při nulové akontaci (akontace ve výši 0 %) nemusíte nic platit předem. Výsledná výše splátky se počítá z celé pořizovací ceny.

Akontace se nejčastěji využívá u leasingu, hypotečního úvěru, splátkového prodeje nebo při zahraničním platebním styku.


Leasing
Akontace u leasingu slouží k zajištění právních nároků leasingového pronajímatele v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy. Akontace bývá uplatňována u finančního leasingu, jehož účelem je pro nájemce získat předmět leasingu do svého vlastnictví, zatímco operativní leasing s ní spíše nepočítá (ten slouží k provoznímu krátkodobějšímu pronájmu, pro který nájemce nemá dlouhodobé využití a který i po skončení leasingu zůstává v majetku pronajímatele).

Hypoteční úvěr
Akontace u hypotéky je chápána jako část ceny nemovitosti, kterou hradíte z vlastních prostředků.
Například pokud budete kupovat byt za 5 milionů korun a část ceny jste si našetřili (v případě 15 % z ní je to 750 000 Kč), pak je vámi naspořená částka chápána jako akontace. Na zbytek ceny nemovitosti si pak vezmete hypotéku.
V případě úvěru ze stavebního spoření je akontací částka, kterou klient musí nejdříve naspořit, než mu stavební spořitelna úvěr poskytne.

Splátkový prodej
V případě splátkového prodeje je obvyklé splatit jako akontaci určitou část celkové ceny zboží, například 20 %. Zbytek ceny se pak následně rozloží do splátek na zvolené období.

Zahraniční platební styk
V kontextu mezinárodního platebního styku se hovoří o akontaci jako jedné ze dvou základních forem tzv. hladkých plateb, tedy peněžních převodů mezi bankovními účty. Dodavatel s odběratelem se v případě důvěry mohou dohodnout na úhradě až po převzetí zboží, která je pro odběratele výhodnější, anebo na úhradě před předáním zboží formou zálohové platby. Účelem akontace je tedy omezit riziko dodavatele z možného odstoupení kupujícího od dohody, anebo také poskytnout část prostředků na financování výroby. K akontaci je možné využít bankovní službu, kterou je záruka za vrácení akontace.

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.