11. 4. 2023
Finanční pojmy

Garanční fond

Co je to garanční fond obchodníků s cennými papíry?

Úkolem fondu je vyplácet částečné náhrady zákazníkům obchodníků s cennými papíry v situacích, kdy obchodníci nejsou schopni plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Náhrada (kompenzace) zákaznického majetku u obchodníků s cennými papíry je jedním ze způsobů pro omezení rizik finančního trhu, podobně jako pojištění vkladů v bankách.

Fond je dle zákona povinen vyplatit náhradu do 3 měsíců od ověření nároku. Podle zákona je vypláceno 90 % chybějícího zákaznického majetku, nejvíce však protihodnota 20 000 EUR pro jednoho zákazníka.

Garanční fond není státním fondem ani správním orgánem, ale právnickou osobou. Garanční fond je řízen pětičlennou správní radou. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy jmenuje a odvolává ministr financí. Nejméně jeden člen je jmenován z řad zaměstnanců ČNB, nejméně dva členové jsou jmenováni z řad členů představenstva nebo zaměstnanců obchodníků s cennými papíry. Fond hospodaří podle rozpočtu schváleného ministerstvem financí.

Systému pojištění zabezpečovaného fondem se povinně účastní všichni obchodníci s cennými papíry (i investiční společnosti). Příspěvek činí 2 % z objemu výnosů z poplatků a provizí za poslední kalendářní rok. Fond vznikl na základě zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vycházel ze závazné směrnice Evropské unie 97/9 EU. V současné době upravuje zásady činnosti a působnost fondu zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Pokud se rozhodujete zda se pustit do investování s cennými papíry, je dobré vědět, že tento systém existuje.

Sdílej článek

Podobné články


21. 10. 2022
Měnová politika je v dnešní době velmi používaným pojmem, ale jeho význam známý všem není. Dnes si ho vysvětlíme a ukážeme základní smysl této politiky.

Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.