30. 5. 2024
Finanční pojmy

Které investiční pojmy

by měl každý znát?

Investování může být složitým a matoucím světem plným různých termínů a pojmů, které mohou být pro začátečníky obtížné pochopit. Znalost základních investičních pojmů je však klíčová pro úspěšné řízení osobních financí a dosahování finančních cílů.

Zde je seznam základních investičních pojmů, které by měl každý investor znát:
1. Investice: Proces vložení kapitálu s očekáváním zisku. Investice může být do aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity nebo podílové fondy.
2. Akcie: Cenné papíry, které představují vlastnický podíl ve společnosti. Akcionáři mají nárok na podíl ze zisku společnosti a na hlasování na valné hromadě.
3. Dluhopisy: Půjčky, které investoři poskytují společnostem nebo vládám. Dluhopisy obvykle nesou pevný úrok a jsou splatné v určitém termínu.
4. Nemovitosti: Fyzická majetková položka, včetně pozemku a všech budov a struktur na ní. Investování do nemovitostí může přinést příjem z nájmu a kapitálový zisk.
5. Komodity: Základní suroviny, jako jsou ropa, zlato, stříbro a zemědělské produkty. Investování do komodit může být ochranou proti inflaci a diverzifikací portfolia.
6. Podílové fondy: Profesionálně spravované investiční nástroje, které investují do portfolia aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti. Podílové fondy nabízí investorům snazší způsob, jak investovat do diverzifikovaného portfolia.
7. Riziko: Možnost ztráty investice. Různé typy investic nesou různé úrovně rizika.
8. Diverzifikace: Rozložení investic mezi různé typy aktiv, aby se snížilo celkové riziko portfolia.
9. Investiční horizont: Časový úsek, po který investor plánuje držet své investice. Investiční horizont ovlivňuje volbu investičních nástrojů.
10. Kapitálový zisk: Zisk z prodeje investice za cenu vyšší, než za kterou byla koupena.
11. Dividenda: Část zisku společnosti, která je vyplácena akcionářům.
12. Inflace: Nárůst cen zboží a služeb v daném období, což znamená, že za stejnou peněžní částku si v budoucnu koupíte méně. Jinými slovy, peníze ztrácejí svou hodnotu.
13. Likvidita: Schopnost rychle a snadno prodat investici za hotové peníze.
14. Makroekonomické faktory: Faktory, které ovlivňují celkovou ekonomiku, jako je HDP (hrubý domácí produkt), inflace a úrokové sazby. Makroekonomické faktory mohou mít vliv na výkonnost investic.
15. Mikroekonomické faktory: Faktory, které ovlivňují jednotlivé společnosti nebo průmyslová odvětví, jako jsou zisky, prodeje a konkurence. Mikroekonomické faktory mohou ovlivnit hodnotu akcií a dalších investic.
16. Volatilita: Míra kolísání ceny investice v čase. Vysoce volatilní investice mohou mít prudké výkyvy ceny, zatímco nízce volatilní investice jsou stabilnější.
17. Alokace aktiv: Rozložení investic mezi různé investiční třídy, jako jsou akcie, dluhopisy a hotovost. Alokace aktiv má vliv na celkové riziko a výnos portfolia.

Znalost základních investičních pojmů je klíčová pro každého investora, ať už jde o začátečníka nebo zkušeného profesionála. Porozumění těmto základním pojmům může pomoci investorovi lépe porozumět své investiční strategii, minimalizovat rizika a maximalizovat výnosy. Přestože investování zahrnuje mnoho dalších složitých konceptů, základní znalost je nezbytná pro úspěch na finančních trzích.

Zajímá vás téma investic? Kontaktujte nás a společně se můžeme podívat na vaše možnosti a vše vám vysvětlit.

Sdílej článek

Podobné články


21. 10. 2022
Měnová politika je v dnešní době velmi používaným pojmem, ale jeho význam známý všem není. Dnes si ho vysvětlíme a ukážeme základní smysl této politiky.

Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.