11. 7. 2024
Finanční pojmy

Pravidlo 7:2:1

Držíte se pravidla 7:2:1, nebo se u svých financí řídíte něčím jiným?

V oblasti osobních financí se často skloňuje pravidlo 7:2:1. Mnozí ho vnímají jako univerzální recept na dosažení finanční stability a prosperity. Ale je to skutečně tak? A co když se vaše finanční cíle a priority odchylují od jeho schématu? Podívejme se na pravidlo 7:2:1 zblízka a zhodnoťme jeho přínosy i limity.

Co pravidlo 7:2:1 říká?
V jednoduchosti toto pravidlo navrhuje rozdělit váš čistý měsíční příjem následujícím způsobem:
70 %: na běžné výdaje a povinné položky (nájem, jídlo, poplatky, povinné pojištění aj.)
20 %: na nutné položky jako je spoření a budování rezervního fondu.
10 %: volné peníze na zbytné služby a produkty (zábava, luxusní zboží, cigarety, atd.)

Výhody pravidla 7:2:1
Jednoduchost: Pravidlo je snadno pochopitelné a zapamatovatelné, čímž usnadňuje začátečníkům orientaci v osobních financích.
Vyváženost: Podporuje vyvážený přístup k financím, s důrazem na pokrytí základních potřeb, budování rezervy pro neočekávané události, umožňuje investovat do budoucnosti a zároveň počítá i se zbytnými službami a produkty.
Disciplína: Dodržováním pravidla 7:2:1 si vypěstujete disciplínu v nakládání s penězi a vyhnete se zbytečnému utrácení.

Nevýhody a limity pravidla 7:2:1
Neuniverzálnost: Pravidlo nemusí být vhodné pro každého. Vaše individuální potřeby a cíle se mohou lišit v závislosti na vašem věku, životní situaci, příjmech a výdajích.
Neohebnost: Pravidlo je poměrně rigidní a neumožňuje flexibilní úpravy v závislosti na měnících se okolnostech. Například v případě neočekávaného výdaje může být obtížné dodržet striktní rozdělení 70/20/10.
Zanedbání individuálních cílů: Pravidlo se zaměřuje na obecné kategorie výdajů, ale nebere v potaz specifické cíle, kterých chcete dosáhnout, jako je nákup domu, cesta kolem světa nebo předčasný odchod do důchodu.

Další přístupy k osobním financím
Místo striktního dodržování pravidla 7:2:1 se můžete zaměřit na vytvoření vlastního finančního plánu, který bude lépe odrážet vaše individuální potřeby a cíle. To zahrnuje:

Stanovení jasných finančních cílů: Určete, čeho chcete s penězi dosáhnout, ať už je to budování rezervy, investování do nemovitostí, zajištění budoucnosti dětí nebo cestování.
Vytvoření rozpočtu: Sledujte své příjmy a výdaje a sestavte si realistický rozpočet, který vám pomůže kontrolovat vaše finance.
Prioritizace výdajů: Rozdělte si výdaje do kategorií a určete, které jsou pro vás nejdůležitější a které je nutné omezit.
Hledání investičních možností: Prozkoumejte různé investiční možnosti a vyberte si ty, které odpovídají vašemu rizikovému profilu a investičním cílům.
Pravidelná revize plánu: Váš finanční plán by měl být dynamický a měli byste ho pravidelně revidovat v závislosti na změnách ve vašich životních okolnostech a cílech.

Pravidlo 7:2:1 může být užitečným nástrojem pro začátečníky v oblasti osobních financí, ale není to univerzální dogma. Naši finanční specialisté vám mohou pomoci vytvořit finanční plán tak, aby byl vhodný pro vaše potřeby a cíle.

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.