13. 3. 2023
Finanční pojmy

Rozdíl mezi pojistitelem, pojistníkem a pojištěným

Ve finančním oboru se můžete setkat s pojmy, které je snadné si splést.

Jedny z běžných, často matoucích pojmů jsou výrazy: pojistitel, pojistník a pojištěný. Dnes si povíme, co který znamená, a příště si již určitě při čtení pojistné smlouvy budete jistí!

Pojistitel

Právnická osoba, která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území daného státu (ČR), tedy jednodušeji řečeno pojišťovny. Ty se sdružují pod Českou kancelář pojistitelů (ČKP). Jejich činnost, práva a povinnosti jsou upraveny přísnými předpisy.


Pojistník

Pojistník je právnická nebo fyzická osoba, která se na základě uzavřené pojistné smlouvy s pojistitelem zavázala k úhradě pojistného. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným. Například v případě povinného ručení nemusí pojištěné vozidlo pojistník vlastnit ani užívat – jeden člověk může být majitel vozu a jiný zase pojistník.

Pojištěný

Pojištěný je právnická nebo fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné se vztahuje daný pojistný produkt (pojištění) zapsaný v pojistné smlouvě. Pokud pojištěný zároveň uzavřel smlouvu a platí pojistné, je současně i pojistníkem.

Nejlépe si uvedené pojmy vysvětlíme na příkladu z praxe:

Manželé Ivan a Věra mají syna Davida, kterému se rozhodnou sjednat úrazové pojištění. Otec se rozhodne, že platbu pojištění bude mít na starosti on. U vybrané pojišťovny (pojistitele) sjedná úrazové pojištění pro syna. Jelikož pojištění sjednává a bude jej hradit za svého syna otec Ivan, bude na smlouvě veden jako pojistník. Syn David, na kterého se pojištění vztahuje, bude v tomto případě ve smlouvě uveden jako pojištěný.


POJISTITEL: pojišťovna

POJISTNÍK: osoba, která sjednává pojištění

POJIŠTĚNÝ: osoba, která je pojištěná


Pokud máte další dotazy, tak se na nás neváhejte obrátit. Také doporučujeme sledovat náš blog, protože zde pravidelně různé pojmy ze světa financí a jejich vysvětlení.

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.