28. 6. 2024
Finanční trendy

Znáte základní pojmy ve světě pojištění?

Pojištění je komplexní oblast plná specifických termínů, které se pro laika mohou zdát nesrozumitelné.

V tomto článku si objasníme některé z nejdůležitějších pojmů, se kterými se v souvislosti s pojištěním setkáte.

Pojištěný: Fyzická nebo právnická osoba, která je předmětem pojištění a v případě pojistné události má nárok na pojistné plnění.

Pojistník: Fyzická nebo právnická osoba, která s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu a platí pojistné. Pojistník a pojištěný nemusí být vždy totožná osoba.

Pojistitel: Pojišťovna, která s pojistníkem uzavírá pojistnou smlouvu a zavazuje se v případě pojistné události vyplatit pojistné plnění.

Pojistná smlouva: Dokument, ve kterém jsou definovány podmínky pojištění, včetně pojistného rizika, pojistné částky, pojistného plnění, výluk a dalších důležitých ustanovení.

Pojistné: Poplatek, který pojistník platí pojišťovně za převzetí pojistného rizika. Výše pojistného se odvíjí od pojistného rizika, pojistné částky a dalších faktorů.

Pojistná událost: Událost, která je definována v pojistné smlouvě a na kterou se vztahuje pojištění. Pojistná událost může nastat náhodně (např. živelná pohroma) nebo v důsledku lidského zavinění (např. krádež).

Pojistné plnění: Částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě pojistné události. Výše pojistného plnění se řídí pojistnou smlouvou a je závislá na pojistné částce, spoluúčasti a případných bonusech či malusech.

Pojistné riziko: Pravděpodobnost, že nastane pojistná událost. Pojistné riziko se posuzuje individuálně pro každého pojištěného a na jeho základě se vypočítává pojistné.

Výluky: Události, které nejsou kryty pojištěním. Výluky jsou uvedeny v pojistné smlouvě a pojištěný by se s nimi měl před sjednáním pojištění seznámit.

Spoluúčast: Částka, kterou se pojištěný podílí na škodě v případě pojistné události. Spoluúčast je obvykle stanovena v procentech z pojistné částky.

Bonus: Sleva na pojistném, která se uděluje pojištěnému za bezeškodný průběh pojištění.

Malus: Navýšení pojistného, které se uděluje pojištěnému za způsobené škody. Tedy přirážka ke stanovenému pojistnému v případě nesplnění stanovených podmínek průběhu pojištění nebo horšího než stanoveného rizika.

Kromě výše uvedených základních pojmů existuje v pojišťovnictví mnoho dalších specifických termínů, které se používají v závislosti na typu pojištění. Nejste si jistí některými pojmy, co jste našli v nabídce pojistných služeb? Kontaktujte nás a naši finanční specialisté vám je rádi objasní.

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.