Investiční bezpečnost

Ochrana a transparentnost pro investory.

Investování nabízí zajímavé příležitosti, ale zároveň vyžaduje obezřetnost a informovanost. Před sjednáním investiční služby by měli investoři mít nárok na klíčové informace a být obeznámeni s opatřeními, která slouží k jejich ochraně.

Základní informace pro investora

Informace o službě:
Před podpisem investiční smlouvy by měl investor dostat jasný popis nabízené investiční služby. To zahrnuje typy aktiv, do kterých bude investovat, a strukturu správy portfolia.

Rizika a výnosy:
Investoři mají právo být informováni o rizicích a výnosech spojených s danou investicí. Tato informace je klíčová pro rozhodování o vhodnosti konkrétního investičního produktu.

Náklady a poplatky:
Transparentnost ohledně nákladů a poplatků je nezbytná. Investoři by měli být seznámeni s výší správních poplatků, transakčních poplatků a dalších možných nákladů spojených s investicí.

Doba trvání investice:
Každá investice má svou doporučenou dobu trvání. Investoři by měli mít jasno, jak dlouho by měli ponechat své peníze investované, aby dosáhli optimálních výsledků.

Kvalifikace a etika brokera nebo finančního specialisty:
Investoři by měli mít přístup k informacím o kvalifikacích a etickém postoji svého brokera nebo poradce. To přispívá k důvěře a bezpečnosti v rozhodování o investicích.

Ochrana investora v České Republice

Česká národní banka (ČNB):
ČNB je hlavním regulátorem finančního trhu v České republice. Zajišťuje, aby investiční instituce dodržovaly předpisy a chránily zájmy investorů.

Garanční systém finančního trhu:
V České republice existuje Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů), který poskytuje náhrady investorům v případě insolvence investiční instituce. Tento fond poskytuje ochranu do určité výše.

Evropská směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II):
MiFID II je evropská směrnice, která stanoví pravidla pro poskytování investičních služeb. Zahrnuje ochranu investora, transparentnost a lepší přístup k informacím.

Investor ombudsman:
V případě sporů mohou investoři využít služeb investor ombudsmana, který poskytuje alternativní cestu řešení konfliktů mezi investory a finančními institucemi.

Finanční vzdělávání či pomoc našich specialistů:
Česká republika podporuje programy finančního vzdělávání, aby investoři byli lépe informováni a schopni rozhodovat o svých financích s vědomím. Naši finanční specialisté jsou tu pro vás, aby vám vše vysvětlili a ukázali vám vaše možnosti.

Investujte s důvěrou a porozuměním!

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.