25. 7. 2023
Užitečné tipy

Jak si zvýšit bonitu?

Zvyšte si svoji bonitu pomocí našich tipů!

Jak zvýšit bonitu a získat lepší finanční postavení? Dobrá finanční bonita je klíčovým faktorem pro dosažení peněžní stability a úspěchu. Bonita odráží vaši schopnost splácet půjčky a zavazovat se k finančním povinnostem. Zlepšení vaší bonity je proto důležité pro získání lepších podmínek u půjček, úvěrů, hypoték nebo dokonce i pro uzavírání smluv o pronájmu.

V tomto článku se podíváme na několik klíčových kroků, které vám pomohou zvýšit svou bonitu a dosáhnout lepšího finančního postavení.

1. Sledujte a spravujte svůj úvěrový profil:
Prvním krokem k zlepšení bonity je pečlivé sledování vašeho úvěrového profilu. Pravidelně si získávejte kopie svého úvěrového záznamu od správce úvěrových záznamů ve vaší zemi a důkladně ho zkontrolujte. Ujistěte se, že informace jsou přesné, a pokud objevíte nějaké chyby, okamžitě je opravte.

2. Splácejte své dluhy včas:
Pravidelné a včasné splácení dluhů je klíčové pro zlepšení bonity. Sledujte své splátky a zajistěte si, abyste je vždy hradili včas. Pokud máte obtíže s plněním platby, obraťte se na věřitele a zkuste s nimi dohodnout rozumný splátkový plán.

3. Udržujte nízkou míru využití úvěru:
Dalším faktorem, který ovlivňuje bonitu, je míra využití úvěru. Snažte se udržovat nízkou míru využití svých úvěrových limitů. Míra využití by měla být ideálně pod 30 %, což ukazuje, že nevyužíváte veškerou dostupnou úvěrovou kapacitu. Používání kreditních karet s rozvahou může pozitivně ovlivnit vaši bonitu.

4. Nezakládejte příliš mnoho nových úvěrů:
Časté zakládání nových úvěrů může signalizovat nedostatek finanční stability a způsobit pokles bonity. Pokud si přejete zvýšit svou bonitu, vyhněte se zakládání zbytečných úvěrů a půjček. Před uzavřením dalšího úvěru pečlivě zvažte svou finanční situaci. Zadlužování na maximum limitu může negativně ovlivnit vaši bonitu. Snažte se udržovat vyvážený poměr mezi svými příjmy a splácenými závazky.

5. Diverzifikujte svůj úvěrový mix:
Mít rozmanitý úvěrový mix, tedy kombinaci různých typů úvěrů (např. kreditní karta, osobní půjčka, hypotéka), může pozitivně ovlivnit vaši bonitu. Mějte však na paměti, že je důležité správně spravovat všechny své úvěry a splácet je včas.

6. Udržujte dlouhodobou finanční historii:
Dlouhodobá finanční historie může přispět k vyšší bonitě. Pokud máte úvěrové karty s dlouhou historií, nerušte je, protože to může snížit délku vaší kreditní historie. Buďte trpěliví a pečlivě spravujte své úvěry po dlouhou dobu, aby se vám bonita zlepšila.

7. Zbavte se dluhů a zůstaňte v rozpočtu:
Snížení a eliminace dluhů jsou klíčové pro zlepšení bonity. Vytvořte si rozpočet a sledujte své výdaje. Snažte se omezit nadměrné utrácení a důsledně pracujte na snižování svých dluhů. Využít také můžete konsolidaci úvěrů. Finanční disciplína a správné plánování vám pomohou dosáhnout lepšího finančního postavení.

8. Udržujte si stálý příjem a zaměstnání:
Stabilita ve vašem zaměstnání a příjmu jsou důležitými faktory, které se při výpočtu bonity zohledňují. Pokud je to možné, snažte se udržet si stálé zaměstnání a pravidelný příjem. To může ukázat věřitelům, že máte finanční stabilitu a schopnost splácet své závazky.

9. Obraťte se na odborníka:
Nevíte si stále úplně rady, jak na zlepšení vaší bonity? Neváhejte a obraťte se na naše finanční specialisty, kteří s vámi projdou vaše možnosti a promyslí společně s vámi další kroky.

Zvýšení bonity vyžaduje čas, trpělivost a finanční disciplínu. Sledováním a správou svého úvěrového profilu, včasným splácením dluhů, udržováním nízké míry využití úvěru a dodržováním finančního plánu můžete postupně zlepšit svou bonitu a dosáhnout lepšího finančního postavení.

Nezapomeňte také sledovat své finanční cíle a hledat možnosti investic a zhodnocení svých prostředků. S pečlivým plánováním a rozumným řízením svých financí můžete dosáhnout dlouhodobé finanční stability. Pokud se těchto zásad držíte, budete mít větší šanci na schválení úvěru s výhodnějšími podmínkami.

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.