26. 6. 2023
Finanční trendy

Ošetřování člena rodiny

Jak získat větší peněžní náhradu?

Ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Má na ni nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, jelikož ošetřuje nemocného člena domácnosti nebo pečuje o zdravé dítě mladší 10 let.

Podle České správy sociálního zabezpečení se dávka vyplácí od prvního dne ošetřování člena rodiny, ale maximálně po dobu 9 kalendářních dní. Výjimku zde činí osamělí zaměstnanci (samoživitelé), kteří mají v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku. U nich je tato doba prodloužená na 16 kalendářních dní.

Momentálně dávka činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Další z podmínek nároku udává, že ošetřovaná osoba musí žít se zaměstnancem, který ji ošetřuje nebo o ni pečuje, ve stejné domácnosti (to neplatí u střídavé péče o dítě).

Nárok na ošetřovné pak nevzniká:
 – zaměstnaným rodičům dětí, na něž jiná osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek,
 – zaměstnancům během prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti,
 – osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), a to i v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění,
 – lidem zaměstnaným na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Od června 2018 lze žádat také o tzv. dlouhodobé ošetřovné. Tato dávka ale není vždy poskytnuta a je max. na 90 dnů.

Pojišťovny v rámci životního pojištění vyplácí peníze za ošetřování komukoliv, kdo si pojištění sjedná. Lze čerpat až 1 kalendářní rok (dle podmínek pojišťovny)! V praxi to znamená, že prvních 9 dní vám proplatí stát (pokud máte nárok) a pojišťovna následně většinou naváže s plněním od 10. dne ošetřování. Samozřejmě každá pojišťovna to má jinak, proto je důležité porovnat jednotlivé nabídky a vybrat pro vás tu nejvhodnější.

Obraťte se na naše finanční specialisty, kteří s vámi projdou bližší informace a v případě zájmu vám pomohou produkt sjednat.

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.