21. 10. 2022
Finanční pojmy

Co je to měnová politika?

Měnová politika je v dnešní době velmi používaným pojmem, ale jeho význam známý všem není. Dnes si ho vysvětlíme a ukážeme základní smysl této politiky.

Měnová politika neboli Monetární politika je nástrojem hospodářské politiky. Tvoří ji souhrn opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů (především se jedná o udržení stability domácí měny). Je hlavním nástrojem centrální banky. V České republice plní funkci centrální banky Česká národní banka (ČNB).


Úlohou měnové politiky je zajišťovat nízkou, stabilní a tím i předvídatelnou inflaci. Udržováním inflace v blízkosti svého 2% cíle vytváří ČNB příznivé prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit a rostoucí životní úroveň domácností.


Hlavním úkolem ČNB, dle Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU, je pečovat o cenovou stabilitu. Cenovou stabilitou se přitom rozumí nikoliv nulová, ale mírně kladná a stabilní inflace, která je při zdravém fungování ekonomiky přirozená.


Měnová politika směřuje inflaci ke 2 %. Hlavním nástrojem jsou úrokové sazby, jejichž nastavení se promítá do tržních sazeb, a následně ovlivňuje vývoj ekonomiky a inflace.


Bankovní rada se k měnovým otázkám schází zpravidla osmkrát ročně. Výsledkem každého jednání je rozhodnutí o tom, zda sazby zůstanou až do příštího jednání na stávající úrovni nebo se změní. Rozhodnutí bankovní rady učiněné dnes nejvíce ovlivní inflaci za 12 až 18 měsíců, a proto je při rozhodování o sazbách důležitá makroekonomická prognóza. Ta popisuje budoucí vývoj, jak ho vidí ekonomové. Na měnově politickém jednání členové bankovní rady diskutují aktuální prognózu a hodnotí její rizika a nejistoty.


ČNB samozřejmě veřejně vydává rozhodnutí bankovní rady, prognózy a také zprávy o měnové politice. Je možné si je přečíst on-line na jejich webové stránce.

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.