8. 3. 2024
Užitečné tipy

Co si můžete odečíst z daní?

Všichni plátci daně z příjmů fyzických osob, tedy OSVČ i zaměstnanci, mají nárok na různé slevy a odečitatelné položky.

Avšak konsolidační balíček, který začal platit k 1. lednu 2024, některé z těchto výhod omezil nebo zrušil. To znamená, že v roce 2023 můžete tyto výhody stále využít v plné míře. Přečtěte si, jak můžete snížit svou daň z příjmů na minimum.

Základním datem pro podání daňového přiznání za rok 2023 je 2. dubna 2024. Obvykle se daňové přiznání podává do 1. dubna, ale letos kvůli Velikonočnímu pondělí je nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2023 úterý 2. dubna. V případě elektronického podání daňového přiznání se lhůta prodlužuje do 2. května 2024. Daňoví poplatníci, kteří využívají služby daňového poradce, mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 1. července 2024.

Jak mohou zaměstnanci využít daňové slevy a odečitatelné položky?
Daňové slevy a nezdanitelné části základu daně může zaměstnanec uplatnit u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci musí požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2023 do 15. února 2024, a stejný termín platí i pro dodání potvrzení o nároku na slevy. Slevy se poté odrážejí každý měsíc ve výši čisté mzdy. Některé slevy a odečitatelné položky se uplatní za celý rok až při ročním zúčtování daně (například školkovné).

Jak mohou živnostníci využít daňové slevy a odečitatelné položky?
Živnostníci mohou jednoduše využít těchto výhod při podání daňového přiznání za rok 2023. Všechny slevy a odečitatelné položky se v tomto případě uplatňují jednorázově za celý rok. Pokud je živnostník v paušálním režimu, nemusí podávat daňové přiznání, a tím ztrácí nárok na slevy a odečitatelné položky.

Rozdíl mezi slevou na daň a nezdanitelnou položkou
Odečitatelná položka, neboli nezdanitelná část základu daně, snižuje samotný základ daně. Základem daně je v případě OSVČ výše příjmů po odečtení nákladů a v případě zaměstnanců hrubá mzda. Po odečtení nezdanitelných položek se vypočte daň, kterou následně snižují daňové slevy. Všechny slevy a nezdanitelné položky lze uplatnit i v případě, že splňujete danou podmínku jen část roku. V takovém případě se výše slevy vypočítá poměrně podle počtu měsíců, během kterých byla podmínka splněna (kromě základní daňové slevy, která se vždy uplatňuje v plném rozsahu).

Slevy na daň uplatněné v roce 2024
Živnostníci uplatňují slevy na daň za rok 2023 při podání daňového přiznání v roce 2024. Některé slevy, jako sleva na studenta a školkovné, byly od 1. ledna 2024 zrušeny, nebo omezeny (například sleva na manžela/manželku). Tyto slevy ještě můžete využít v plné výši ve svém daňovém přiznání za rok 2023. V přiznání za rok 2024 (podávaném v roce 2025) se již tyto zrušené slevy neuplatní. Pro zaměstnance, kteří uplatňují slevy měsíčně, se omezení či zrušení slev projeví již v lednové mzdě za rok 2024. Slevy, které zaměstnanec uplatňuje jednou ročně zpětně, se v roce 2024 uplatní v plné výši při ročním zúčtování daně za rok 2023.

Základní daňová sleva na poplatníka

Tato sleva činí za rok 2023 30 840 Kč (resp. 2 570 Kč měsíčně) pro všechny daňové poplatníky. V případě poplatníků, kteří měli zdanitelné příjmy pouze část roku, se tato sleva nesnižuje. Jde o jedinou slevu, která se vždy uplatňuje v plném rozsahu bez ohledu na další okolnosti. Slevu mohou využít zaměstnanci i živnostníci, pracující důchodci, studenti, rodiče pobírající peněžitou pomoc v mateřství atd. Nárok na tuto slevu není třeba dokládat, uplatňuje se automaticky pro všechny plátce daně z příjmů fyzických osob.

Sleva na manžela/manželku: Sleva byla od 1. ledna 2024 omezena na 24 840 Kč (resp. 2 070 Kč měsíčně) pro manžela/manželku nebo registrovaného partnera daňového poplatníka, který nemá vlastní příjmy, alespoň v polovině kalendářního roku dosáhne věku 60 let a bydlí s daňovým poplatníkem ve společné domácnosti. Pokud manžel/manželka má vlastní příjmy, může být sleva omezena na polovinu, pokud dosáhl(a) věku 60 let alespoň v polovině kalendářního roku a bydlí ve společné domácnosti. Pokud bydlí ve společné domácnosti s daňovým poplatníkem, který dosáhl věku 60 let a nemá vlastní příjmy, nárok na slevu neomezují. Pro manžele a registrované partnery, kteří žijí odděleně, nebo pro manžele, u nichž je jeden z manželů zaměstnanec a druhý OSVČ, nebo pro manžele, kteří mají vlastní příjmy, se výše slevy neliší od předchozího režimu (41 040 Kč nebo 3 420 Kč měsíčně).

Sleva na dítě (daňový bonus): Sleva na vyživované dítě do 18 let ve společné domácnosti činí 15 204 Kč za první dítě, 22 320 Kč za druhé dítě a 27 840 Kč ročně za třetí a každé další dítě. V případě dítěte s průkazem ZTP/P se výše slevy zdvojnásobí. Začátkem roku 2024 byla sleva na dítě omezena na děti do 26 let věku, které studují. Dítě se pro účely slevy na dítě považuje za vyživované, pokud je vedené v trvalém bydlišti na území ČR alespoň 183 dní v roce.

Školkovné: Pro rok 2023 lze naposledy snížit daňové závazky o tzv. školkovné, což představuje náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení. Tato sleva může dosáhnout až výše minimální mzdy, která pro rok 2023 činí 17 300 Kč. Každý rodič, který s dítětem žije ve společné domácnosti, má možnost uplatnit tuto slevu, přičemž lze tuto výhodu využít pouze jednou. Při podávání daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně je nutné přiložit potvrzení z předškolního zařízení s uvedenými celkovými náklady na umístění dítěte. Tato sleva se aplikuje jednou ročně a může být využita jak zaměstnanci, tak OSVČ. Pro rok 2023 je tedy možné tuto slevu v plné výši uplatnit při daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně.

Sleva na studenta: Sleva na studenta byla zrušena od 1. ledna 2024. Pro rok 2023 mohou studenti uplatnit slevu na studenta ve výši 4 020 Kč měsíčně, pokud nejsou v pracovním poměru nebo na dohodu a studují denní formou nebo jsou na rodičovské dovolené.

Sleva na poplatníka s invalidním důchodem: Poplatníci s invalidním důchodem (tj. osobní invalidita nejméně ve III. stupni) mohou využít speciální slevu na poplatníka s invalidním důchodem. Výše této slevy závisí na stupni invalidity:
I. stupeň invalidity: 11 160 Kč ročně (930 Kč měsíčně)
II. stupeň invalidity: 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně)
III. stupeň invalidity: 48 840 Kč ročně (4 070 Kč měsíčně)
Sleva na poplatníka s invalidním důchodem se nevztahuje na poplatníky, kteří mají invalidní důchod v zahraničí. V případě, že poplatník má invalidní důchod pouze část roku, sleva se uplatňuje poměrně podle počtu měsíců, během kterých byl invalidní důchod pobírán. Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč. Dokládá se kopií průkazu ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.

Odečitatelné položky pro živnostníky: Živnostníci mohou uplatňovat náklady na výdělečnou činnost jako odečitatelné položky. Kategorie odečitatelných položek jsou různé a zahrnují například:
Náklady na provozní prostředky (výpočetní technika, nábytek, nářadí atd.)
Náklady na provoz (nájem, energie, komunikace, pojištění, účetnictví atd.)
Cestovní náklady (stravování, ubytování, doprava)
Odborná literatura a vzdělávání
Sociální a zdravotní pojištění živnostníka
Je důležité mít veškeré potvrzení a doklady o nákladech pečlivě evidované a připravené pro případné ověření ze strany Finanční správy. U některých kategorií nákladů může být nutné splnit určité podmínky (například u cestovních nákladů prokázat účast na odborné konferenci).

Odečitatelné položky:

Kromě slev na daň lze uplatnit také některé odečitatelné položky, které snižují základ daně. Mezi tyto položky patří například:

Příspěvky na stavební spoření: Příspěvky na stavební spoření mohou být odečteny z daňového základu do výše 4 000 Kč ročně.

Daňové úlevy na podporu zaměstnanosti: Zaměstnavatelé mohou využívat různé daňové úlevy na podporu zaměstnanosti, například snížení odvodů na sociální pojištění při zaměstnávání určitých skupin osob nebo naopak navýšení odvodů v případě zaměstnávání cizinců. Tyto úlevy se vztahují na zaměstnavatele a jsou součástí systému daňových úlev na podporu zaměstnanosti.
Výše úlev a nezdanitelných položek se může měnit a je důležité být informován o aktuální legislativě. Nejlepší je konzultovat s odborníkem na daně nebo daňovým poradcem, aby bylo zajištěno správné využití všech možností snížení daňové povinnosti v souladu s aktuálními předpisy. Pokud byste máte nějaké otázky ohledně odečitatelných položek, tak se obraťte na naše finanční specialisty.

Poskytnuté dary a darování krve nebo kostní dřeně: Možnost odečíst si dary na dobročinné účely z daňového základu vychází z podmínky, že celková hodnota darů přesahuje 2 % základu daně nebo dosáhne minimální částky 1 000 Kč. Tato výhoda zahrnuje i bezúplatné darování krve, které snižuje daňový základ o 3 000 Kč za každý odběr, přičemž darování kmenových buněk nebo kostní dřeně může snížit daňový základ až o 20 000 Kč za jediný odběr. Celkový odečet za dané zdaňovací období 2023 může dosáhnout maximálně 30 % základu daně. Při podávání daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně je nezbytné přiložit všechna potvrzení o darech, která obdarované instituce vystaví.

Úroky z úvěrů na bydlení: Podmínkou pro využití této výhody je, že úvěr slouží k financování bytu nebo domu, v němž budete bydlet vy nebo vaši blízcí, a zároveň jste uvedeni jako plátci úvěrové smlouvy. V případě, že nemovitost spadá do společného jmění manželů, může tuto slevu uplatnit pouze jeden z manželů.

Odečet této položky může dosáhnout až 300 000 Kč ročně pro úvěry sjednané do 1. ledna 2021, v případě později sjednaných úvěrů je maximální částka 150 000 Kč. Rozhodující je datum zápisu nemovitosti do katastru. K potvrzení splnění podmínek slouží kopie úvěrové smlouvy a potvrzení od banky o zaplacených platbách.

Penzijní připojištění a životní pojištění: Penzijní připojištění může snížit základ daně až o 24 000 Kč, životní pojištění o dalších 24 000 Kč. Při penzijním připojištění je možné uplatnit pouze částku přesahující 12 000 Kč ročně (tedy roční úhrn plateb minus 12 000 Kč). Při měsíčních platbách nižších než 1 000 Kč nelze tuto položku uplatnit. Zaměstnanecké příspěvky nejsou zahrnuty do uplatnitelných plateb.
Doložení splnění podmínek vyžaduje kopii smlouvy o uzavření pojištění a doklad o provedených platbách za rok 2023 od příslušné pojišťovny. Od 1. ledna 2024 lze kromě penzijního a životního pojištění odečítat i pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé investiční produkty, ale tato možnost se uplatní až v roce 2025 (zpětně za rok 2024).

Členské příspěvky člena odborové organizace: Zaplacené členské příspěvky mohou být odečteny v maximální výši 3 000 Kč, ale současně nesmějí přesáhnout 1,5 % zdanitelných příjmů. K potvrzení této položky přiložte potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
Tato položka byla k 1. lednu 2024 zrušena, a tak ji nelze uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně podávaném v roce 2025.

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání: Pokud jste v roce 2023 absolvovali zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, můžete si od základu daně odečíst cenu těchto zkoušek až do výše 10 000 Kč, případně 13 000 nebo 15 000 Kč pro poplatníky se zdravotním postižením. Aby vám nárok vznikl, nesmí vám tyto zkoušky platit zaměstnavatel a vy si je nemůžete uplatňovat jako výdaj. Nárok prokazujete potvrzením o platbě za zkoušku. Tento odpočet se ruší, naposledy je ho tedy možné využít u příjmů za rok 2023.

Nakonec doporučujeme poradit se se svým finančním specialistou či účetním, jak přesně můžete využít tyto daňové slevy dle vaší individuální situace.

 

Sdílej článek

Podobné články


Spolupracujte s námi a získejte

Partnera ve finančním světě

Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli chcete investovat nebo jste se ocitli v neočekávané situaci a potřebujete naši pomoc. Společně vše vyřešíme.

Více času na rodinu

Čas je nejcennější komoditou, kterou všichni máme. Postaráme se o to, abyste neztráceli čas srovnáváním či sjednáním finančních produktů a vše zařídíme za vás.

Širokou nabídku produktů

Zatímco pojišťovna nebo banka vám může nabídnout pouze její produkty, my vám srovnáme možnosti všech.

Řešení pro každou situaci

Umíme i to, co jiní ne. Třeba služby pro velké firmy nebo pomoc se získáním dotací. Pro jakoukoliv situaci navrhneme možná řešení.